Helikopterli Şap 0532 612 17 58

Şap Uygulamaları

Helikopterli şap; geniş alanlarda düzgün ve sağlam yapıda, tozuma sorunu olmayan, fiziki ve kimyasal etkilere karşı yüksek dayanımlı ve dekoratif özelliğe de olan beton tabakalar elde etmek için yapılan zemin uygulamasıdır. Bu uygulamalar ile homojen yapıya sahip, düzgün ve boşluksuz yüzeyli, normal betona göre 8-10 kata daha sağlam, bunların yanında dekoratif ihtiyaca da cevap veren beton tabaka elde edilir.

Helikopterli şap uygulamalarında en önemli unsur, yapılacak zeminin kullanım amacının doğru tespit edilmesi ve bu amaca hizmet edecek, doğru malzemelerin seçilmesidir. Geri dönüşlerin ve ek maliyetlerin olmaması, yapılan harcamaların kendini istenilen süre içinde amorti etmesi, hem uygulayan hem de uygulatan taraf açısından verim kaybının engellenmesi ve harcanan emek ve diğer kaynakların israf olmaması için en başta doğru kararın alınması gerekir. Kısa vadeli düşüncelere göre alınan yanlış kararlar, uzun vadede çok daha fazla kaynak israfına neden olmaktadır.

Malzeme seçimi, yapının başta servis ömrü olmak üzere her aşamasını doğrudan etkiler.  Bu konuda en önemli husus, yüzeyin maruz kalacağı yükün, kimyasal ve mekanik etkilerin, ısı ve diğer doğal şartların doğru analiz edilmesidir. Bu hususlar dikkate alınarak yapılan uygulamalar, gerek uygulayıcı gerekse işveren açısından en doğru sonuç elde edilmesini sağlayacaktır.


 


Şap Uygulamaları